Global kickstarters

Global dag 2014 025Både for nye globale gymnasier som for ‘de gamle’ kan lærere og elever til tider være i tvivl om, hvad der kræves af dem og mangle inspiration og idéer til projekter og arrangementer.

For at opfylde det behov har vi Global Kickstarters – en introworkshop, der dels kan sætte ord på, hvad Globale Gymnaiser egentlig er, dels kan sparke gang i tanker og idéer til, hvordan man kan angribe og integrere det globale aspekt på skolen.

En Global Kickstarter er for både lærere og elever og tilpasses den enkelte skoles behov.