Sæt FN’s nye verdensmål på skoleskemaet

verdensmål1

Globale Gymnasier, FN’s Udviklingsprogram – UNDP og Mellemfolkeligt Samvirke er gået sammen om et stort projekt, der sætter FN’s nye verdensmål for bæredygtig udvikling på skoleskemaet. Projektet skal give gymnasieelever mulighed for at opnå viden, tage stilling til og opbygge handlingskompetencer ifht. målene.

De nye verdensmål repræsenterer på flere måder et paradigmeskift i tilgangen til udvikling.  I vores globaliserede og hurtigt udviklende verden forplanter nationale udviklingsproblemer sig hurtigt til regionale og globale udfordringer, hvilket har skærpet behovet for samarbejde og fælles indsats. Samtidig kan verden ikke længere nemt inddeles i udviklede og underudviklede lande, og ingen lande i verden kan påstå at være fuldt bæredygtige. Derfor gælder de nye mål for alle lande. Og endelig repræsenterer de nye mål en erkendelse af, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling hænger tæt sammen og kræver integrerede løsninger.

Projektet har tre overordnede mål:

1) At udbrede kendskabet til de nye verdensmål for bæredygtig udvikling

2) At skabe et fagligt stærkt læringssite om målene

3) At engagere danske gymnasieelever og deres undervisere i en fælles indsats for at bidrage til at nå verdensmålene.

Aktiviter

Projektets aktiviteter tæller en elevworkshop, et Globalt Meningsdanner-kursus for elever samt  lærerworkshoppen Sådan kan du bruge FN’s nye Verdensmål for Bæredygtig Udvikling i din undervisning.