2015-mĂĄlene: Rettigheder

Case: Trafficking

Dette undervisningsforløb fokuserer på menneskerettigheder i forhold til kvindehandel, populært kaldet trafficking. Ved at kigge på trafficking ud fra et europæisk udgangspunkt, undersøger forløbet, hvordan global, social ulighed og kvindesyn spiller ind i forhold til handlen med kvinder, handlede kvinders rettigheder og samfundets holdning til tilstedeværelsen af handlede kvinder nationalt og lokalt.

I forhold til FN’s 2015-mĂĄl beskæftiger forløbet sig især med mĂĄlet om halvering af fattigdom (mĂĄl 1) og mĂĄlet om øget ligestilling mellem kvinder og mænd (mĂĄl 3).

Casen er særdeles velegnet i forhold til at se, hvordan overholdelse af menneskerettigheder er et fælles nationalt og globalt ansvar.

Fag: Samfundsfag, engelsk og dansk

Læringsmål

Forløbet skal bidrage til, at eleverne opnår:

  • Kendskab og stillingtagen til en global problemstilling, der har konsekvenser i Danmark og lokalt
  • Kendskab til FNs mĂĄlsætning om halvering af fattigdom og lighed mellem kønnene
  • Kendskab til lovgivning, juridiske rettigheder og menneskerettigheder
  • ForstĂĄelse for egne muligheder for at skabe opmærksomhed og debat om et emne
  • Evne til at omsætte viden til handling
  • Kendskab til innovativ procesarbejde (idegenerering)

Pædagogisk/didaktisk udgangspunkt

Forløbet er tilrettelagt som et tværfagligt forløb til en klasse med samfundsfag og engelsk i studieretningen, og kan også inddrage dansk.
Forløbet lægger op til at arbejde med innovative processer, hvilket er årsagen til, at undevisningsforløbets opbygning afviger fra traditionelle undervisningsforløb.

Formålet med forløbet er et ønske om at gøre eleverne i stand til at handle på deres viden og reflektere over, hvordan denne handling gav dem anledning til at opsøge endnu mere ny viden.

Et andet styrende princip er, at eleverne skal give deres viden videre til en ”offentlighed”. Dels for at de får en forståelse af offentligheden som ramme for debat og demokratisk indflydelse, dels for at gentænke en formidlingssituation.

Forløbets opbygning

Forløbet strækker sig over cirka seks uger og falder i fire faser:

Del 1: Vidensopbygning –  12 blokke (a 100 min)

Del 2: Den innovative proces. Idégenerering i forhold til den afsluttende handling – 2 blokke (a 100 min)

Del 3: Nyt behov for viden, planlægning – ca. 18 blokke (a 100 min)

Del 4: Formidling af viden og ”handlingen” – 2 blokke (a 100 min)

Andre indlæg i kategorien: Undervisning