2015-målene: Ressourcer

Case: Congo og coltanen

B√•de mobiltelefoner, computere,¬†play-stations m.fl. indeholder metallet coltan, der blandt andet¬†udvindes i Congo. Dette forl√łb dykker ned i¬†casen om¬†Congo og udvindingen af coltan; en case, der b√•de¬†lokalt og regionalt har skabt og fortsat skaber mange, ofte voldelige, problemer. Disse problemer medf√łrer dels, at regionen har sv√¶rt ved at arbejde konstruktivt hen mod opn√•elsen af 2015-m√•lene, dels at der sker en negativ udvikling inden for et eller flere af m√•lene.
Casen er både aktuel og velegnet til at skabe indlevelsespotentiale hos eleverne, som alle er i besiddelse af den mobiltelefon, der er så afhængig af det ressourceknappe metal.
Forl√łbet inddrager ¬† dokumentarfilmen “Blood in the mobile” (2010).

Fag: Samfundsfag, engelsk og historie

Læringsmål

Forl√łbet skal bidrage til, at eleverne:

  • Opn√•r √łget indsigt i Nord-Syd-relationer med v√¶gt p√• globale udfordringer.
  • Bliver i stand til at se forandringspotentialer
  • L√¶rer om Nord-Syd-relationers betydning for opn√•else af 2015-m√•lene
  • F√•r forst√•else for, at globale problemstillinger ofte er tv√¶rvidenskabelige og skal belyses som s√•dan
  • Opn√•r formidlingskompetencer

Pædagogisk-didaktisk udgangspunkt

Ved at arbejde med casen og inddrage dokumentarfilmen “Blood in the Mobile” skal eleverne kortl√¶gge globale relationer mellem Nord og Syd. Forl√łbets afs√¶t i mobiltelefonen relaterer konflikten til elevernes¬†egen hverdag og anskueligg√łr arbejdet med komplekse sociale, kulturelle, politiske, √łkonomiske samt geografiske forhold og historiske strukturer. Derudover sigter forl√łbet efter at tr√¶ne elevernes handlekompetence, idet de skal arbejde b√•de¬†forandrings- og l√łsningsorienteret.

Forl√łbets opbygning:

Del 1: Kortlægning af Nord-Syd-relationer

Del 2: Sammenhængen mellem ressourcer og 2015 Målene

Del 3: Indlevelse, probleml√łsning og formidling af emnet til eksterne brugere

Forl√łbet tilrettel√¶gges s√•ledes, at der efter intro og fagligt input fra de forskellige fag laves tv√¶rfaglige opsamlinger, hvor det diskuteres, hvordan viden fra de forskellige fag kan bidrage til at belyse casen. Ud fra den overordnede f√¶lles diskussion af casens faglige og tv√¶rfaglige dimensioner dannes projektgrupper med forskellige interessefelter.

Andre indlæg i kategorien: Undervisning