2015-målene: Konflikt

Case: Israel/Palæstina

Forl√łbet tager med Israel-Pal√¶stina konflikten fat i en case, som b√•de har international opm√¶rksomhed og som lokalt har betydet store problemer i forhold til at arbejde konstruktivt mod 2015-m√•lene og som har medf√łrt en negativ udvikling inden for et eller flere af m√•lene. Samtidig repr√¶senterer casen ogs√• en mulighed for at g√• til et relativt kendt stof p√• en ny m√•de.

Fag: Samfundsfag, engelsk og dansk

Pædagogisk-didaktiske udgangspunkt

Gennem arbejdet med hverdagskonflikter udfordres eleverne til at overveje, hvordan de m√łder de konflikter, de selv oplever i hverdagen. Denne komponent skal sk√¶rpe elevernes forst√•else og indlevelse i arbejdet med viden om konflikter.

Handlingsaspektet i forl√łbet kan fokuseres p√• elevernes handlinger i hverdagen i forhold til konfliktsituationer, men det kan ogs√• rettes mere mod 2015-m√•lene og det f√¶lles internationale ansvar for konfliktl√łsning.

Læringsmål

Forl√łbet skal bidrage til, at eleverne:

  • Opn√•r √łget indsigt i de konflikter, de oplever i hverdagen og bliver bedre i stand til at s√¶tte sig ind i, hvordan det er at leve i et samfund i konflikt
  • L√¶rer at anskue konflikter med konfliktteoretiske briller
  • L√¶rer om konflikters indvirkning p√• opn√•else af FN‚Äôs 2015-m√•l ‚Äď og mere specifikt betydningen af Israel-Pal√¶stina-konfliktens indvirkning p√• Pal√¶stinas opn√•else af 2015-m√•lene

Forl√łbets opbygning

Del 1: Arbejdet med elevernes egne forståelser af konflikter

Del 2: Konfliktforståelse på internationalt plan

Del 3: Sammenhængen mellem konflikt og 2015-målene

Ambitionen er, at eleverne gennem indsigt i deres egne forst√•elser af konflikter bliver bedre til at leve sig ind i, hvordan det er at leve i et samfund i konflikt. Denne indlevelse-komponent er sat i centrum p√• foranledning af elevgruppens input i udviklingsfasen og er en vigtig del af forl√łbet. Samtidig vurderes det, at det ogs√• kan v√¶re s√•rbart at arbejde med elevernes egne erfaringer med konflikter. P√• denne baggrund er del 1 + 2 koblet sammen, s√•ledes at man arbejder parallelt med egen konfliktforst√•else og konfliktforst√•else p√• internationalt plan.

Dette betyder ogs√•, at l√¶reren kan l√¶gge mere eller mindre v√¶gt p√• del 1 eller 2. V√¶lger man som l√¶rer at fokusere p√• arbejdet med del 2, kan man v√¶lge at arbejde med computerspillet Global Conflicts: Palestine (beskrevet nedenfor), der ogs√• kan opfylde √łnsket om indlevelse. V√¶lger man at arbejde meget med del 1, kan l√¶reren her v√¶lge enten at arbejde med elevernes oplevelser af konflikter i klassen eller arbejde mere distanceret med eleverne generelle konfliktforst√•else.

Arbejdet med konfliktforst√•else i del 1 + 2 giver eleverne en baggrundsviden og indlevelse, der skal g√łre arbejdet med konflikt og 2015-m√•lene (del 3) mere engagerende og vedkommende.

Israel-Palæstina er valgt som case, men i princippet kan mange konflikt-cases anvendes. De aktiviteter, der anvendes i del 1 + 2, kan fint bruges i arbejdet med andre cases.

Andre indlæg i kategorien: Undervisning