Nyheder fra Globale Gymnasier

Undervisning

I Globale Gymnasier ser vi udviklingen på verdensplan som anledning til at skærpe globale kompetencers tilstedeværelse i hverdagens undervisning.

Som lærer på et af vore globale gymnasier er det muligt at hente konkrete undervisningsforløb.

Projekter

Globale Gymnasier vil til stadighed udforske, hvad globalt medborgerskab indebærer, og hvordan man kan arbejde med det i en gymnasial sammenhæng.

Som lærer på et af vore globale gymnasier er det muligt at hente en konkret beskrivelse af et projekt.

Elevaktiviteter

Globale Gymnasier vil i fællesskab fremme det globale perspektiv på skolerne.
Netværket arbejder praksisorienteret med vores elever igennem aktiviteter, der
strækker sig ud over undervisningen i fagene.

Se, hvordan vi gør, her

Live Fra Globale Gymnasier
– Elevernes blog om globalisering

Her leverer engagerede unge fra Globale Gymnasiers elevgrupper
deres bud på, hvad det globale betyder i hverdagen og i uddannelsen.
Bloggen rejser rundt i landet som en stafet vore gymnasier.